header-bg.jpg
258438089_119442320532749_2751102399737836366_n.jpg
Loho-Hydranode_horizontal invert.png

Uzol HYDRANODu je špecializovaný lightningový node, ktorý používame ako komerčnú aplikáciu na poskytnutie lightning technológie bežným prevádzkam bez nutnosti znalosti vytvárania príslušnej infraštruktúry. 

Rozdiely medzi full nodom a Lightning nodom
Full node (plný uzol)

Uchováva kópiu každej transakcie v sieti, zhromažduje transakcie, prijíma nové bloky, ktoré ukladá do reťazca (chainu), zdieľa a synchronizuje tieto informácie v celej sieti full nodov.

Lightning node (uzol v sieti Lightning)

Lightning node je softvér, ktorý sa pripája a interaguje s hlavnou blockchainovou sieťou a tiež v rámci samotnej Lightning Network. Na základe kontraktov na hlavnej Bitcoinovej sieti vytvára zabezpečenú postupnosť transakcií medzi jednotlivými LN uzlami siete, bez potreby overovania minermi. Overovanie transakcií prebieha na základe merkle tree hashovania, čo znamená, že transakcie sú extrémne rýchle a je zaručená integrita postupnosti transakcií a ich nemennosť.

Uzly v Lightning Network sa líšia od plných uzlov hlavne v tom, ako overujú transakcie. Uzly v Bitcoinovej sieti musia overiť každú transakciu na blockchaine, zatiaľ čo uzly Lightningu overuju iba transakcie, ktoré s ním priamo interagujú - bez potreby minera.

Link

HYDRANODE?

Prečo

HYDRANODE zabezpečuje pre obchodné prevádzky plne hodnotný platobný systém so skoro nulovými nákladmi pre prevádzkovateľa na prijímanie bitcoinov cez Lightning network.

hydranode-pos.jpg
ikony_01.png
Stabilné a vybalancované kanály

Infraštruktúra je pripravená pre potreby prevádzky. Zákazník môže vždy zaslať LN transakciu na novo vygenerovanú lightning faktúru bez potreby managementu kanálov.

ikony_02.png
Vaše logo
na termináli

Jasne signalizuje zákazníkovi, že platí na platobný terminál danej prevádzky (napr. že si čašník neprijíma platby na svoju LN peňaženku) - zabezpečuje to naše prostredie terminálu, kde je vidno logo prevádzkovateľa, ktorému máte platiť spolu s logom HYDRANODE.

ikony_03.png
Viacerí zamestnanci môžu prijímať

Umožňuje majiteľovi nahrať terminál medzi všetkých svojich zamestnancov - všetci zamestnanci majú rovnaký terminál kde môžu len PRIJÍMAŤ platby, no nemôžu žiadnu platbu odoslať. Všetky prostriedky má pod kontrolou majiteľ!

ikony_04.png
Výber
tržieb v BTC alebo Eure

Zabezpečuje vyplácanie tržieb v dopredu určených časových intervaloch, či už ako Lightning platbu, on-chain platbu alebo vás vieme presmerovať na OTC market pre zmenu do FIAT meny podľa požiadavky.

ikony_05.png
Výstup pre účtovníctvo

Výstup monitoruje všetky operácie - krypto tržby na podnikateľovom účte, pričom ponecháva všetky kľúčové rozhodovacie kompetencie v rukách majiteľa podniku. Po schválení majiteľom je kompletná informácia poskytnutá ekonomickému oddeleniu na zaúčtovanie štandardným postupom. Zaúčtovanie operácii tak zvládne aj bežná účtovníčka bez špecializovaných krypto znalostí.

ikony_06.png
Zadarmo a super-rýchlo

Napíšte nám a už do pár dní a úplne zadarmo vám zriadime terminál. Stačí nám vaše logo a hodinka na zaučenie.  Kontaktujte nás  a prijímajte peniaze súčasnosti.